Det här avtrycket uppdaterades senast den mars 11, 2024.

Ägaren till denna webbplats är:

FF Tech & Co AB Aktiebolag
Greta garbos väg 21C
Sverige
E-post: Info@fftech.se
Telefonnummer: 010 222 98 28
VAT ID: SE559347563401

Den lagliga företrädaren (de lagliga företrädarna) för FF Tech & Co AB Aktiebolag:

Mejdi Zoghlami Wallgren

1. Allmänst

1.1 Vi är registrerade på Solna med licens- eller registreringsnummer:

Vi är inte villiga eller skyldiga att delta i tvistlösningsförfaranden inför en skiljenämnd för konsumenttvister.